Revír PZ a susedia

 

 Názvy susedných poľovných revírov s menami hospodárov a ich telefonickým kontaktom. 
( túto mapku vytvoril Zdeno Pazdera ) 

mapa PZZ-1