O nás

DSCF2022Poľovnícke združenie Zázrivá je jednou z najväčších a najstarších organizácií v obci. Vzniklo 20. júla 1948 ako „Miestna poľovnícka spoločnosť“. Na ustanovujúcej členskej schôdzi sa podľa prezenčnej listiny zišlo 15 členov a poľovný revír mal výmeru 4705 ha.
V súčasnosti máme 38 členov a jedného čakateľa. Náš revír sa nachádza v katastrálnom území obce a má rozlohu 4681,34 ha. Nadmorská výška revíru je od 575 m.n.m po 1284 m.n.m. Územie revíru zasahuje do horských celkov Malej Fatry, Kysuckej vrchoviny a Oravskej Magury. Výkon práva poľovníctva na poľovných pozemkoch máme zmluvne dojednaný so šiestimi subjektami s ktorých najväčším je Urbár pozemkové spoločenstvo Zázrivá s výmerou 1840,5 ha. Ďalšími sú súkromní vlastníci pozemkov  1555,07 ha, Slovenský pozemkový fond 755,70 ha, Okrúhlica pozemkové spoločenstvo Zázrivá 283,26 ha,  Lesy SR 209,27 ha a Pupov pozemkové spoločenstvo Zázrivá 37,54 ha. Lesy tvoria výmeru 2093,62 ha a poľnohospodárska pôda a pasienky 2587,72 ha.