Kontakty

www: www.pzzazriva.sk

e-mail: info@pzzazriva.sk

FAKTURAČNÁ ADRESA:

027 05 Zázrivá – Ráztoky 102
IČO: 31937870
DIČ: 2020569892

účet PZ SPZ ZÁZRIVÁ
SK9109000000000054186736
GIBASKBX

Telefonické kontakty: 

Predseda: Kazárik Jozef Mgr. – 0907 831085

Podpredseda: Majdiš Ján Mgr. – 0911 320521

Hospodár: Krška Jozef – 0908 906584

Tajomník: Kocúr Jaroslav JUDr. – 0915910955

Finančný hospodár: Matúš Jozef – 0902 122688