Historické dokumenty

 

Zápisnica z ustanovujúvej členskej schôdze Miestnej poľovníckej spoločnosti v Zázrivej z 20.7.1948

20.7.1948 - Zapisnica z ust. sch.

20.7.1948 -Prezenčná listina z ust.schôdze

Zoznam členov k 17.8.1948

17.7.1948 - zoznam clenov

Potvrdenie z 8.9.1948

8.9.1948 - potvrdenie

Ziadosť z 8.9.1948

8.11.1948 - ziadost

Zápisnica z členskej schôdze Miestnej poľovníckej spoločnosti v Zázrivej z 19.10.1948

002

003

 

Dočasná okresná správna komisia z 12.11.1948

12.11.1948 - navrh

Výmer z 22.11.1948
22.11.1948 - vymer

Stanovy z 22.11.1948

001 002 003 004 005 006 007 008 009 010