Členovia

Aktuálny zoznam členov výboru Poľovníckeho združenia Zázrivá

Predseda: Kazárik Jozef Mgr.                          S0031064
Podpredseda: Majdiš Ján Mgr. st.
Hospodár: Krška Jozef
Tajomník: Kocúr Jaroslav JUDr.
Finančný hospodár: Matúš Jozef
Brigádnický referent: Ondrúš Vladimír
Kinologický referent: Chudaš Miroslav
Člen výboru: Pollák Milan
Člen výboru: Mäsiar Slavomír ml.

Aktuálny zoznam členov revíznej komisie Poľovníckeho združenia Zázrivá

Predseda: Žúbor Pavol
Člen: Kazárik Stanislav
Člen: Krška  Ján

Aktuálny zoznam členov poľovnej stráže Poľovníckeho združenia Zázrivá

Krška Jozef, Kralčák Peter, Fašánok Stanislav, Pazdera Pavol,

Aktuálny zoznam členov Poľovníckeho združenia Zázrivá

1 Borončo Ján
2 Bruník Štefan
3 Fašánok Ján
4 Fašánok Stanislav
5 Fašánok Štefan
6 Godiš Karol
7 Hertel Jozef
8 Chudaš Miroslav
9 Jurčík Ján
10 Karcol Jozef
11 Karcol Marián Ing.
12 Kazárik Jozef Mgr.
13 Kazárik Stanislav
14 Kocúr Jaroslav JUDr.
15 Kralčák Peter
16 Krška Gustáv
17 Krška Ján
18 Krška Jozef
19 Majdiš Ján Mgr.
20 Majdiš Ján Mgr.ml.
21 Matúš Jozef
22 Mäsiar Slavomír
23 Mäsiar Slavomír ml.
24 Mních Matúš JUDr.
25 Nezník Ján
26 Ondruš Vladimír
27 Ondruš Vladimír ml.
28 Pazdera Anton
29 Pazdera Pavol
30 Pazdera Zdeno
31 Pollák Milan
32 Pollák Milan ml.
33 Prílepková Viera
34 Skubeň Marián
35 Skubeň Marián ml.
36 Smolka Miloš
37 Štefanica Ján Ing.
38 Štefanica Jozef Ing.
39 Štyrák Peter
40 Žúbor Ján