Členovia

 

Aktuálny zoznam členov výboru Poľovníckeho združenia Zázrivá

Predseda: Kazárik Jozef Mgr.                          S0031064
Podpredseda: Majdiš Ján Mgr. st.
Hospodár: Krška Jozef
Tajomník: Kocúr Jaroslav JUDr.
Finančný hospodár: Matúš Jozef
Brigádnický referent: Ondrúš Vladimír
Kinologický referent: Chudaš Miroslav
Člen výboru: Pollák Milan
Člen výboru: Mäsiar Slavomír ml.

Aktuálny zoznam členov revíznej komisie Poľovníckeho združenia Zázrivá

Predseda: Žúbor Pavol
Člen: Kazárik Stanislav
Člen: Žúbor Ján

Aktuálny zoznam členov poľovnej stráže Poľovníckeho združenia Zázrivá

Krška Jozef, Kralčák Peter, Fašánok Stanislav, Pazdera Pavol,

Aktuálny zoznam členov Poľovníckeho združenia Zázrivá

1- Borončo Ján
2- Bruník Štefan
3-Fašánok Ján
4-Fašánok Stanislav
5-Fašánok Štefan
6-Godiš Karol
7-Hertel Jozef
8-Chudaš Miroslav
9-Jurčík Ján
10-Karcol Jozef
11-Karcol Marián Ing.
12-Kazárik Jozef Mgr.
13-Kazárik Stanislav
14-Kocúr Jaroslav JUDr.
15-Kralčák Peter
16-Krška Gustáv
17-Krška Ján
18-Krška Jozef
19-Majdiš Ján Mgr.
20-Majdiš Ján Mgr.ml.
21-Mališ Rudolf Ing.
22-Matúš Jozef
23-Mäsiar Slavomír
24-Mäsiar Slavomír ml.
25-Mních Matúš JUDr.
26-Nezník Ján
27-Ondruš Vladimír
28-Ondruš Vladimír ml.
29-Pazdera Anton
30-Pazdera Pavol
31-Pazdera Zdeno
32-Plančo Tomáš
33-Pollák Milan
34-Prílepková Viera
35-Skubeň Cyril
36-Skubeň Marián
37-Skubeň Marián ml.
38-Smolka Miloš
39-Štefanica Ján Ing.
40-Štefanica Jozef Ing.
41-Štyrák Peter
42-Žúbor Ján
43-Žúbor Pavol