Kynológia

 Kynologický referent PZ Zázrivá Miroslav Chudaš tel. 0907569811 

Zoznam upotrebiteľných psov a ich chovateľov

Majiťeľ psa Meno psa Plemeno Dátum nar. Tetovanie mikročip Výsledok skúšok
Matúš Jozef Rim Vlčí potok Slovenský kopov *14.6.1998
+18.10.2014
10051 SD-I.c.;        PF-III.c.

tmp61AE

 

Majiťeľ psa Meno psa Plemeno Dátum nar. Tetovanie mikročip Výsledok skúšok
Majdiš Ján Mgr. Cézar spod Štíbla Bavorský farbiar 17.4.2007 8561 PF-III.c.

 

Majiťeľ psa Meno psa Plemeno Dátum nar. Tetovanie mikročip Výsledok skúšok
Krška Jozef Blood Read Beny Welsh. terier 22.8.1999 1550 BL-III.c.

 

Majiťeľ psa Meno psa Plemeno Dátum nar. Tetovanie mikročip Výsledok skúšok
Štyrák Peter Punto z Rad. Doliny Slovenský kopov 25.8.2003 12296 SD-III.c.

 

Majiťeľ psa Meno psa Plemeno Dátum nar. Tetovanie mikročip Výsledok skúšok
Kralčák Peter Dyk z Polčiny Slovenský kopov 17.7.2003 12250 SD-II.c.

Dik-up.

Majiťeľ psa Meno psa Plemeno Dátum nar. Tetovanie mikročip Výsledok skúšok
Skubeň Marián Goro z Mih. Solisksay Bavorský farbiar 21.1.2002 7272 PF-I.c.

 

Majiťeľ psa Meno psa Plemeno Dátum nar. Tetovanie mikročip Výsledok skúšok
Krška Ján Mora Devana Hanover. farbiar 28.5.2003 451 PF-II.c.

 

Majiťeľ psa Meno psa Plemeno Dátum nar. Tetovanie mikročip Výsledok skúšok
Štefanica Ján Ing. Fred z kozičku Jazvečík hladkosrstý 13.7.2006 72708 BL-I.c.
FSMP – I.c.

 

Majiťeľ psa Meno psa Plemeno Dátum nar. Tetovanie mikročip Výsledok skúšok
Pazdera Pavol. st Brix spod Vahanova Slovenský kopov 15.2.2007 13248 SD-II.c.

 

Majiťeľ psa Meno psa Plemeno Dátum nar. Tetovanie mikročip Výsledok skúšok
Nezník Ján Alan Mlynová Jazvečík hrubosrstý 14.6.2007 10330 FSMP-III.c.

 

Majiťeľ psa Meno psa Plemeno Dátum nar. Tetovanie mikročip Výsledok skúšok
Mäsiar Slavomír Jack z Ľuboch. doliny Bavor. farbiar 10.3.2008 8761 PF-I.c.

 

Majiťeľ psa Meno psa Plemeno Dátum nar. Tetovanie mikročip Výsledok skúšok
Smolka Miloš Nora Kubínska Hoľa Slovenský kopov 6.7.2009 14243 SD-I.c.

 

Majiťeľ psa Meno psa Plemeno Dátum nar. Tetovanie mikročip Výsledok skúšok
Kazárik Stanislav Forst spod O.Hradu Bavorský farbiar 11.3.2010 9492 PF-III.c.

 

Majiťeľ psa Meno psa Plemeno Dátum nar. Tetovanie mikročip Výsledok skúšok
Chudaš Miroslav Rek z Lyšáčky Jazvečík hrubosrstý 7.7.2011 83876

DSC00047

Majiťeľ psa Meno psa Plemeno Dátum nar. Tetovanie mikročip Výsledok skúšok
Pazdera Pavol ml. Rony Kub. Hoľa Slovenský kopov 31.8.2011 15419

 

Majiťeľ psa Meno psa Plemeno Dátum nar. Tetovanie mikročip Výsledok skúšok
Žúbor Pavol Cézar Landov dvor Border Terier 24.2.2011 923 SD – II.c.