Členovia

 

Aktuálny zoznam členov výboru Poľovníckeho združenia Zázrivá

Predseda: Kazárik Jozef Mgr.                          S0031064
Podpredseda: Majdiš Ján Mgr. st.
Hospodár: Krška Jozef
Tajomník: Mališ Rudolf Ing.
Finančný hospodár: Matúš Jozef
Brigádnický referent: Ondrúš Vladimír
Kinologický referent: Chudaš Miroslav
Člen výboru: Pollák Milan
Člen výboru: Borončo Ján

Aktuálny zoznam členov revíznej komisie Poľovníckeho združenia Zázrivá

Predseda: Žúbor Pavol
Člen: Kazárik Stanislav
Člen: Žúbor Ján

Aktuálny zoznam členov poľovnej stráže Poľovníckeho združenia Zázrivá

Krška Jozef, Kralčák Peter, Fašánok Stanislav, Pazdera Pavol,

Aktuálny zoznam členov Poľovníckeho združenia Zázrivá

1.         Borončo Ján
2.         Bruník Štefan
3.         Fašánok Ján
4.         Fašánok Stanislav
5.         Fašánok Štefan
6.         Godiš Karol
7.         Hertel Jozef
8.         Chudaš Miroslav
9.         Jurčík Ján
10.       Karcol Marián Ing.
11.       Kazárik Jozef Mgr.
12.       Kazárik Stanislav
13.       Kocúr Jaroslav Judr.
14.       Kralčák Peter
15.       Krška Gustáv
16.       Krška Ján
17.       Krška Jozef
18.       Majdiš Ján Mgr.
19.       Majdiš Ján Mgr. ml.
20.       Mališ Rudolf Ing.
21.       Matúš Jozef
22.       Mäsiar Slavomír
23.       Mäsiar Slavomír ml.
24.       Mních Matúš Judr.
25.       Nezník Ján
26.       Ondruš Vladimír
27.       Ondruš Vlado ml.
28.       Pazdera Anton
29.       Pazdera Pavol 
30.       Pazdera Pavol ml..
31.       Pazdera Zdeno
32.       Pollák Milan
33.       Prílepková Viera
34.       Skubeň Cyril
35.       Skubeň Marián                     
36.       Smolka Miloš
37.       Štefanica Ján Ing.
38.       Štefanica Jozef Ing.
39.       Štyrák Peter
40.       Žúbor Ján
41.       Žúbor Pavol